SALON EQUIPMENT

PRODAJNI OBJEKTI


CRNA GORA

A-Cosmetics Professional 1

Podgorica | Radoja Dakića 17

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 059 080

 

A-Cosmetics Professional 2

Podgorica | Bratstva i jedinstva 31

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob:  +382 68 039 080

 

A-Cosmetics Professional

Budva | Rozino b.b.

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 389 080

 

A-Cosmetics Professional

Herceg Novi | Save Ilića 18

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 019 080

 

A-Exclusive Cosmetics

Budva | TQ Plaza

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 079 080

 

Urban Pro Cosmetics

Bar | Jovana STojanovića F-1

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 858 101

ONLINE PORUDŽBINE

Uđite na proizvod koji želite naručiti i kliknite na dugme namijenjeno za dodavanje proizvoda u korpu. Tada se formira lista na koju možete dodati još proizcoda ili ukloniti iste. U svakom trenutku je možete mijenjati i obrisati.

Nakon što ste upotpunili Vašu listu sa porudžbinama, kliknite na dugme namijenjeno za zaključivanje porudžbine. Tada ćete potvrditi i Vašu adresu i način plaćanja. Vaša porudžbina biće proslijeđena našem Online timu koji će Vas vrlo brzo kontaktirati.

KONTAKT PODRŠKA

[email protected] ( 8:00h do 16:00h )

SERVIS I REKLAMACIJE

Ukoliko se desi problem u radu bilo kog električnog aparata, neophodno je da ga ne koristite do prijave kvara prodavce gdje je aparat kupljen i nakon toga postupiti po savjetima prodavca. Zakonska prava potrošaca su regulisana Zakonom o zaštiti potrošača Potrošac je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti (Član 5. Stav 1. Tačka 1. Zakona o zaštiti potrošaca). Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošacem, i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošaca. Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 mjeseca, počev od dana kupovine. Period od 24 mjeseca važi isključivo za potrošace koji električni aparat koriste za svrhe koje nisu namijenjene poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošaca pruža se proizvođačka garancija u trajanju od 12 meseci.

Procedura u slučaju nesaobraznosti električnog aparata

U slučaju nesaobraznosti potrebno je obratiti se prodavcu kod koga je proizvod kupljen, sa kupljenim proizvodom i sa dokazom o kupovini. Lice zaduženo za prijem reklamacija će sprovesti postupak obrade reklamacije poštujuci Zakonom propisanu proceduru. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošacu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošaca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošaca i konkretan prijedlog i rok za rješavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i namještaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtijevu potrošaca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavijesti potrošača i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Roba je saobrazna ugovoru:

-Ukoliko odgovara opisu prodavca i ima svojstva koje je prikazao isti.

-Ukoliko ima svojstva neophodna za upotrebu potrošača i bila je poznata prodavcu u vrijeme zaključivanja ugovora.

-Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

-Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošac može osnovano da očekuje.

PRAVA NA REKLAMACIJU NE VAŽE U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

-Ukoliko se kupac nije pridržavao pravila o upotrebi i održavanju

-Ukoliko se utvrdi da je kupac koristio artikal na nepravilan način

-Ukoliko je proizvod ranije servsirao neki drugi serviser bez ovlašženja.

-U slučaju oštecenja nastalih strujnim udarom, udarom groma, elementarnim nepogodama i sl.

-Pravo na reklamaciju se ne odnosi na sav potrošni materijal.

-U garanciju ne ulaze oštecenja nastala nakon isporuke potrošaču, a koja su nastala krivicom korisnika.

-Ukoliko potrošac električni aparat koristi u poslovne svrhe ili druge komercijalne djelatnosti. Ovim kupcima se pruža proizvođacka garancija u roku od 12 meseci od trenutka kupovine proizvoda.

Reklamacije se mogu prijaviti putem mail: [email protected]

PROFIL

Da biste napravili profil na našem sajtu, morate se prethodno regstrovati sa važećom email adresom i lozinkom koji prethodno nisu korišteni na sajtu. Nakon registrovanja potrebno je da se ulogujete. Logovanje se vrši u vrhu sajta gdje ukucavate mejl i lozinku. Nakon toga možete Vaš profil popuniti sa važećim adresama stanovanja zbog potencijalnih porudžbina.

Registracijom i logovanjem dobijate:

-Mogućnost online naručivanje robe

- Mogućnost promjene prethodno unijetih podataka

PRETRAGA PROIZVODA

Pretraga proizvoda vrši se u polju Search ili Pretraga koje se nalazi u vrhu sajta. Pretraga se vrši kucanjem naziva, dijela naziva ili šifre proizvoda.

PREGLED PROIZVODA

Svi proizvodi podijeljeni su po glavnim kategorijama, dok su glavne kategorije podijeljene na podkategorije. Iste se mogu vidjeti na početnoj strani sajta. Za detaljniji prikaz proizvoda, veću sliku ili opis proizvoda, kliknuti na isti ili na sliku istog. Nakon toga u dnu možete pogledati i proizvode slične prethodno odabranom.

 

TEHNIČKA PODRŠKA

RAČUNARSKI UREĐAJI

Sajt urbanprocosmetics.com vidljiv je putem svih račumarskih uređaja ( kompjuter, tablet, telefon itd. ), kao i putem svi opertvnih sistema ( Windows, Mac OS, Linux itd. )

WEB PRETRAŽIVAČI

Sajt urbanprocosmetics.com  moguće je pronaći putem svih zvaničnih i regularnih web pretraživača kao što su: Google, Mozilla Firefox, Opera itd. To možete uraditi ukucavanjem kompletnog linka ili ključnih riječi.

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA

Lični podaci koje proslijedite web sajtu urbanprocosmetics.com , prilikom Registracije u svrhu pristupa Cjenovnicima i Online porudžbinama, bćce tretirani u skladu sa dokumentom o privatnosti na mreži. Da bismo uspješno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporucimo željenu robu, kao i da Vas obavijestimo o trenutnom statusu porudžbine. U naše ime obavezujemo se da cemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o korisnicima, odnosno kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Urban Pro Cosmetics odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđujemo trećim licima. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i poručivanje. COOKIES Sajt urbanprocosmetics.com koristi Cookies. Kao što je to uobičajeno na svim Internet sajtovima za registraciju je neophodno da vaš Internet browser podržava rad sa Cookies. Cookies su standardno uključeni na vćcini programa za pretraživanje interneta. Cookies su male datoteke koje se skladište na kompjuteru korisnika u svrhu olakšavanja navigacije po sajtu i personalizovanja usluge koja mu je predložena. Da biste imali koristi od skupa funkcija koje se nalaze na sajtu, preporučuje se da podesite browser tako da prihvata cookies. Cookies sa sajta ne sadrže podatke koji omogućavaju da vas identifkuju, i osmišljeni su tako da ih samo URBAN PRO COSMETICS može koristiti. Cookie je tekstualni fajl koji je smješten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookies ne mogu biti korišceni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookies su jedinstveno dodeljeni Vama i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Osnovna svrha cookies-a je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme prilikom posjete našem web sajtu

SAGLASNOST I PROMJENE USLOVA

Korišcenje našeg web sajta podrazumijeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišcenja. URBAN PRO COSMETICS zadržava sva prava da mijenja i dopunjava Uslove korišcenja, po pitanju usklađivanja sa novim regulatornim ili zakonodavnim merama i smatraće se prihvaćenim od strane korisnika bez ikakvih rezervi. URBAN PRO COSMETICS može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Uslovi su obavezujući za svakog korisnika i smatra se da je svaki korisnik upoznat sa istim.

VAŠ PROFIL

Ukoliko koristite urbanprocosmetics.com odgovorni ste za održavanje i povjerljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišcenjem urbanprocosmetics.com sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem profilu i sa vašom lozinkom. Zadržavamo pravo da odbijemo pružanje usluga, ukinemo nalog ili otkažemo porudžbinu, ukoliko ustanovimo da su prekršeni Uslovi korišcenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije na www.urbanprocosmetics.com ćemo koristiti radi realizacije porudžbine i uspostavljanja poslovnog kontakta i nećemo ih koristiti u druge svrhe ili ih na bilo koji način proslijediti ili prodati trećim licima.

KORIŠĆENJE SADRŽAJA SA SAJTA

Urban Pro Cosmetics se trudi da sav sadržaj na sajtu uključujući slike, naslove, opise i kompletan bilo kakav sadržaj bude validan, tačan i precizan. U slučaju tehničkih grešaka, grešaka proizvođača ili trećeg lica, Urban Pro Cosmetics ne garantuje stoprocentnu tačnost istih. Iz istih razloga Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornost za netačnost bilo kojih podataka na sajtu.

PRISTUP

URBAN PRO COSMETICS se trudi da svim korisnicima registrovanim ili ne , omogući neprekidan pristup sajtu. Usled programskih i administratorskih promjena na sajtu moguće je da rad sajta bude onemugućen. Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornsot za nemogućnost pristupa sajtu iz bilo kog razloga. Bilo kakva upotreba sajta ili sadržaja sa istog je na vlastitu odgovornost korisnika i Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju je prouzrokovalo pravilno ili nepravilno korišćenje sajta.

LINKOVI KOJI SU POSTAVLJENI NA SAJT

Svi linkovi na našem sajtu koji su vezane sa proizvođače su tu da olakšaju protok informacija o tim proizvodima. Urbran Pro Cosmetics nema uticaj na sadržaj linkova ne preuzima bilo kakavu odgovornost za problem nastao korišćenjem sadržaja sa pomenutih linkova.

UPOTREBA SAVJETA SA SAJTA

Sav saržaj sa sajta bilo da su u pitanju uputstva za korišćenje sajta, uputstva za korišćenje proizvida korsnik eksploatiše na sopstvenu odgovornost i Urban Pro Cosmetics nije odgovoran za bilo kakve posledice. Cjelokupan sadržaj sa sajta nije dozvoljeno kopirati , prilagođavati drugim sadržajima, prevoditi i bilo koja druga radnja izvan sajta Urban Pro Cosmetics. Urban Pro Cosmetics nije odgovoran za posledice nastale upotrebom sadržaja sa sajta.

POVJERLJIVI PODACI

MATERIJALI KOJE PROSLEĐUJE KORISNIK

Urban Pro Cosmetics ne želi od Vas da prima bilo kakve povjerljive podatke. U slučaju da sajtu ili bilo kakvim drugi načinom dođu u naš posjed, oni se neće smatrati povjerljivim i kao takve će naši zaposleni moći da ih korsite u sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Ovo ne važi za vaše lične podatke koje korisitite za pristup sajtu i online porudžbine, koje će biti zaštićene i nedostupne bilo kome izuzev naših zaposlenih.

LIČNI PODACI KORISNIKA

Svi lični podaci koje korstite za pristup sajtu biće tretirani po zakonima o privatnsoti.  Korisnik ima pravo da mijenja svoje podatke po potrebi.

Online podrška: [email protected]

Korisnik je u obavezi da sajtu Urban Pro Cosmetics pruži sve tačne i istinite informacije. Samim tim slažete se sa svim pravilima o korišćenju bilo kog segmenta sajta. Urban Pro Cosmetics ne snosi odgovornost za posledice nastale unošenjem pogrešnih informacija na sajtu.

Slažete se da ne koristite web sajt tako da kršite lokalne, državne i međunarodne zakone i druge zakonske dokumente. Slažete se da se ne predstavljate imenom neke osobe ili entiteta ili na drugi način lažno predstavljate svoju povezanost sa osobom ili entitetom. Zabranjeno je da utičete ili ometate rad web sajta, servera ili mreža povezanih sa web sajtom. Slažete se da ne koristite programe za data mining, robote i slične metode za prikupljanje ili ekstradikciju podataka sa web sajta. Zabranjeno je da pokušate da neovlašceno pristupite bilo kom dijelu web sajta ili bilo kog drugog naloga, računarskog sistema ili mreža povezanih sa web sajtom, tako što hakujete, kradete lozinke ili ga zloupotrebljavate na bilo koji drugi način.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 

www.urbanprocosmetics.com ima autorska prava na sve sadržaje sajta. Web sajt predstavlja zaštićeno autorsko djelo prema zakonu o intelektualnoj svojini. Kopiranje i korišćenje sadržaja na web sajtu za druge svrhe je zabranjeno. Takođe  korisniku je zabranjeno bilo kakvo drugo raspolaganje sajtom, bez prethodne pisane dozvole vlasnika autorskih prava. Dozvoljena je samo upotreba web sajta u informativne svrhe, prema i u skladu sa Uslovima korišćenja. URBAN PRO COSMETICS ima sva prava i posebne dozvole za korišćenje i objavljivanje sadržaja na web sajtu www.urbanprocosmetics.com.

Svako neovlašćeno korišćenje sajta ili bilo kog djela sadržaja sa istog podložno je tužbi.

OSNOVNA NAČELA

Ukoliko želite da pristupite ovom sajtu u obavezi ste da budete upoznati sa svim pravilima korišćenja istog. Urban Pro Comsetics ne preuzima odogvornost za posledice nastale nepoznavanjem bilo kog segmenta rada sajta. U slučaju da ne želite biti upoznati sa pravilima, molimo da ne pristupate istom. Pristupanjem bilo kom dijelu web sajta, smatra se da korisnici prihvataju korišcenje sadržaja ovog web sajta, isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost i da su upoznati sa dolje navedenim uslovima korišcenja:
-Načela
- Intelektualna svojina
- Podaci
- Materijali koje prosleđuje korisnik
- Korišćenje sadržaja sa sajta
- Politika privatnosti

BASIC PRINCIPLES

Dear users

Please read the following carefully before using our services conditions. Every visit to our website, as well as shopping, means that you are these you read the terms and agree fully with them. If not you agree with the stated conditions, please do not use this website.The website is owned by URBAN PRO COSMETICS that reserves the right at any time, update, modify, delete or otherwise complements and
modifies the Terms of Use, as regards harmonization with new regulatory or legislative measures.

URBAN PRO COSMETICS welcomes you to the website
www.urbanprocosmetics.com

www.urbanprocosmetics.com allows you to use the services i
content of your website in accordance with the Terms of Use.
Terms of use apply to all content and services www.urbanprocosmetics.com and are binding on every user.
By accessing any part of the website, it is considered that the users accept it use of the content of this website, solely for personal use and on their own responsibility and to be familiar with the below

Terms of use:
- Basic principles
- Intellectual property rights
- Personal data
- Materials passed by the user
- Using content from the site
- Privacy Policy

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTIES RELATED TO THE SITE

www.urbanprocosmetics.com has copyright to all content
(website name, logo, texts, photos, images, video and audio materials,
database, software, program code). Website is protected
copyright work in accordance with the Intellectual Property Act.
Copying, distributing and using content on the site was partial
or in whole, in any form, for other purposes (private and commercial)
is expressly prohibited. Also, apart from the above, the user is banned
any other disposal of the site, in whole or in part, without the prior notice
written permission from the copyright owner. Only use of the web
is permitted the site for information purposes, according to and in
accordance with the Terms of Use. URBAN PRO COSMETICS has all rights and special permissions for
use and publication of content on the website
www.urbanprocosmetics.com.
Unauthorized use, copying and any distribution of any part
the web site and the content on it (the name of the website, logo, texts,
photographs, images, video and audio materials, databases, software,
program code), without the permission of the copyright owner, is
considered copyright infringement and is subject to lawsuits.

USER'S PERSONAL INFORMATION

Personal information you provide to www.urbanprocosmetics.com,
when registering for access to Pricing and Online
orders will be treated in accordance with the privacy policy
on the network. URBAN PRO COSMETICS is able to collect
personal information about the site user. In accordance with the
provisions of the Law on Informatics, files and freedoms, amended and
amended, the User is entitled access, change, and delete personal
information.

Online support: [email protected]

When entering your personal information, you are required to provide true,
accurate, valid and complete information (and that as long as you use your
account on the website, update this information in order to be true,
accurate, valid and complete). You are responsible for maintaining your confidentiality and security
username, password and account, and you will be responsible for
everything activities that come from an account that is protected by your
password, as well as any use of your username and password, whether it is
or you did not authorize another person. You agree to notify
URBAN PRO COSMETICS about any unauthorized use
Your passwords, and any other violation of website security.

You agree not to use the website by violating local, republican and
international laws and other legal documents. You agree to
you do not represent the name of any person or entity or otherwise fake
You represent your relationship with a person or entity.
It is forbidden to affect or interfere with the operation of the website,
server or network related to the website. You agree not to use data
programs mining, robots and similar methods for collecting or extracting
data from the website. It is forbidden to attempt unauthorized access to
either any part of the site or any other account, computer system or
networks linked to a website by hacking, stealing your passwords, or
You abuse it in any other way

USE MATERIAL

MATERIALS PROVIDED BY THE USER

URBAN PRO COSMETICS does not want to receive from you on its website
confidential or other information they can not freely dispose of.
All materials, information or other communications you transmit or send
shall not be considered confidential and for those who can not be freely
to dispose of. www.urbanprocosmetics.com has no obligation
according to these announcements. Our employees can copy, discover,
distribute, apply, or otherwise use communications and all
data, images, sounds, text and all other materials contained therein
for any, that is, for all commercial and non-commercial purposes.
It is forbidden to send or transfer to or from the website, any
unlawful, threatening, offensive, defamatory, pornographic, or
other content and materials, which are contrary to any law.

Of course, this data group does not include your personal data.
We use them in accordance with our Privacy Policy
internal use, we do not disclose, nor forward to third parties,
We are using it solely for the processing of your online orders.
URBAN PRO COSMETICS may suspend, temporarily suspend
or modifies your account or access to the website or parts of the website,
without prior notice, for any reason.

USE OF THE CONTENTS OF THE SITE

URBAN PRO COSMETICS is trying to publish and update the content
website and provide users with precise data. Yet,
URBAN PRO COSMETICS can not guarantee accuracy, precision
or the comprehensiveness of data that exists on the site. All content
and information The web site is informative. In providing information about
products, URBAN PRO COSMETICS relies partly on the description
products made by manufacturers and third parties. It can happen
that the material on this website contains technical inaccuracies or
typographical errors. URBAN PRO COSMETICS disclaims all
a guarantee of any kind (including, but not limited to, explicit,
by default or by law) for accuracy, completeness, reliability
content and information on the website. We do not guarantee any advice
which you came through with our website. URBAN PRO COSMETICS has made all eorts to display colors
products on the website as accurately as possible. However, the real color
which are seen depends on a variety of factors, including the screen,
which is used and its calibration or monitor settings.
URBAN PRO COSMETICS does not guarantee that the color display
is accurate. If for any reason you are dissatisfied with the use of the website,
please contact us at: [email protected]

ACCESS TO SITE

URBAN PRO COSMETICS seeks to provide continuous access
web site, no obligation. It is stated for the purpose of maintenance,
synchronization data, setup and all other technical actions, access
The web site may be disabled. URBAN PRO COSMETICS is not
responsible for the impossibility of accessing the site, or the consequences
for users who can come from it. By using the website you accept
full liability for any damage caused by loading documents
and content of the website.
URBAN PRO COSMETICS will not be responsible for any
direct or indirect damage caused by interruptions, errors
and defects on the website. URBAN PRO COSMETICS will not be
responsible for any personal injuries, lost profits or other damages
resulting from the correct or wrong use of the website.

LINKS THAT WERE SET ON THE SITE

Links that are on our website can take users to
sites of different associates, that is, sole producers solely
to make it easier to work. If you use these links, you will abandon us
web site. URBAN PRO COSMETICS does not control web sites
independent manufacturers and firms and is not responsible for any of
these links, or their content. Therefore, we do not support and do not give
no statements about them, nor about any information, software or
other products or materials that are there, or any one
results that can be obtained by using them. If you decide
to access one of the links that are linked to our website,
You are doing this exclusively at your own risk.

APPLICATION OF THE COUNCIL ATTENTION ON THE SITE

Each user must have permission to use the content from the website,
which is not exclusive, and which is for private use. In this respect,
the user is forbidden to copy or reproduce the site in whole or in part,
through any means and in any format, now and in the future,
to translate an application into another language or dialect, adjusts the app
or to dispose of the site in any other way than the use of which it
is allowed by these instructions. URBAN PRO COSMETICS
It is not responsible for any direct or indirect consequences, and the
damage they may have cause inaccurate information or piracy.
URBAN PRO COSMETICS assumes no responsibility for the result
tips that are given to the user. URBAN PRO COSMETICS does not give
no guarantee is explicit or implicit, and does not assume responsibility
to implement advice and product use. They are given in the sense
instructions for use and must be verified by an expert.
For additional information or in case of some confusion, the user can
contact the following address: [email protected]

PRIVACY POLICY

PROTECTION OF DATA PRIVACY

Personal information you provide to a-cosmetics.net at the time
Registrations for the purpose of access to Pricelists and Online Orders,
will be treated in accordance with the online privacy policy.
In order to successfully process your order, we need your name
surname, address, e-mail and phone. With the help of this data we will be in
the ability to deliver the desired goods to you as well as to inform you
about the current status of the order. We commit ourselves to our name
We will protect the privacy of all our customers.
We collect only the necessary, basic user data and data
necessary for operating and informing the user in accordance with the good
business practices and in order to provide quality service. We give it
customers can choose, including the ability to decide whether they want to
or not to be deleted from the mailing list. All user data, respectively
customers are strictly guarded and are only available to employees who
they are information necessary for doing business. We commit We do not use the collected data for
any other purpose, nor do we use them We are forwarding to third parties.
In addition to these, we collect, analyze and process data about
products that our visitors are searching for and buying, as well as about
the sites they visit they visit. We use this information to improve the offer
and appearance our pages, and make it easier for you to use and order.
COOKIES
The site a-cosmetics.net uses Cookies. As is usual at all
Internet sites for registration are necessary for your Internet browser
Supports Cookies. Cookies are standard on most
Internet search software. Cookies are small files that
is stored on a user's computer for the purpose of facilitating navigation
after the site and personalizing the service that was offered to him. To
have benefited from a set of features that are on the site, recommends
you can set your browser to accept cookies. Cookies from the site
do not contain data that allows you to identify, and conceive
are so that URBAN PRO COSMETICS can only be used by them. It's Cookie
a text file that is stored on your hard drive by a web server.
Cookies can not be used to launch a program or to deliver a virus
Your computer. Cookies are uniquely assigned to you and only you can
be read by the web server in the domain that sent them to you.
The main purpose of cookies is to provide the benefits you will be able to
save time when visiting our website.

CONFORMITY AND CHANGE OF CONDITIONS

The use of our website implies the consent of the user with
mentioned Terms of Use. URBAN PRO COSMETICS
reserves the right to modify and supplement the Terms of Use, in respect
of the issue alignment with new regulatory or legislative measures and
will be considered accepted by the user without any reservations.
URBAN PRO COSMETICS may review these Terms at any time,
by updating this document. The terms are binding for each user
and it is considered that each user is familiar with the same.

YOUR ACCOUNT

If you use a-cosmetics.net you are responsible for maintenance and
the confidentiality of your account and the passwords you received when
registering on the website. By using the a-cosmetics.net site you are
responsible for everything activities that take place in your account and
with your password. We reserve the right to refuse the provision of services,
terminate the order or cancel the order, if we find that they have been
breached Terms of use. Your information you provided when registering
on www.urbanprocosmetics.com we will use it for realization
ordering and establishing a business contact, and we will not use them
for other purposes or to transmit them in any way to third parties.

TECHNICAL SUPPORT

COMPUTER DEVICES // OPERATIONAL SYSTEMS

The website www.urbanprocosmetics.com is available through all
computers general purpose devices, that is personal, desktop or laptop
computers that use one of the operating systems: Microsoft Windows,
Mac OS, Linux, Free BSD and more.

BROWSERS // WEB SEARCHERS

Access to the website www.urbanprocosmetics.com is provided via
computer programs (browsers), such as: Mozilla Firefox,
Opera, Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer
etc. by directly typing the link of our website or by visiting
keywords in one of the web browsers: Google, Yahoo, Ask,
Aol, Bing, Netscape and others.

TABLET DEVICES // MOBILE PHONES

The website www.urbanprocosmetics.com can be accessed via the website
all tablet devices and mobile phones that use some of the operating
Android, iOS, Windows. The website is customized for use
on all devices that are used on a daily basis. It opens on either
which size the screen of the device, or any screen resolution.

SIZE OF THE SCREEN // RESOLUTIONS

On desktop and laptop computers, the web site opens in dierent ways
display sizes, expressed in inches: 12 ", 15", 17 ", 19", 21 ",
22 ", 24", etc.
Recommended monitor resolution on which the website is displayed
www.urbanprocosmetics.com is the most optimal width 1200 px
.

PRODUCT OVERVIEW

Products are organized by categories you can view
via the main menu of the product. You need to click on one
of the categories in the main Products menu, which is located in the
header web site and a list of all subcategories will open. Clicking on
someone from the subcategories all products from the selected
category are opened. If you are registered on our website and logged
in to your account, In this review, you will be able to see the prices of
the product. To read more detailed product description or view
enlarged photo product, you need to click on the desired product in
the thumb display (a thumbnail in the product group).

If you want to view products from the same main category
on which you clicked on the main product menu, on the left
other subcategories will appear, which will allow for faster access
categories of similar content. If you still want to review
products from another major category, it is necessary again
to click on the desired category in the main menu of the product,
after which subcategories are opened.
.

PRETRAGA PROIZVODA

Product search is a simple, fast and efficient way to buy
find the desired product. The speed of the invention of the
desired product is from Of great importance for ordering efficiency.

The search for products on our website is done through the Search,
which is on the right side of the main menu of the product.
The system searches for products for the given keyword by following it
address, code, or product category to show
the most favorable result.
Clicking the Search button opens the box for entering the words
you want and search phrase for the product database.

ACCOUNT

To create your account on our website you need to
register on the Registration page with a valid e-mail address.
After successful registration, you will receive a message in the Inbox
of your mail with the password, which is required for logging into your
account on our web site. Logging to your account is done in the header
of the site, on its own top (next to the facebook and twitter icons),
where there are fields for enter the e-mail address you entered when
registering and the password which you received after registration.

By logging into your account on our website, you can accomplish
the following:

- Possibility of reviewing and downloading complete PRICES
from our sales range.
.

- Possibility of reviewing and downloading complete PRICES
from our sales range.

- Possibility of reviewing and downloading complete PRICES
from our sales range.

-If you want to contact us, ask a question, suggest a suggestion
or criticism, you can send us a message on the My Account page where
you have it the ability to send new messages. The answer will be sent
to youas soon as possible.

- On the My Account page, you can read the NEW received message,
as well as review all the sent and received messages.

- If you want to unsubscribe from your account, you can do it
by clicking on the Logout button

RECLAMATION AND SERVICE

Dear users,

In case of any problem in the functioning of the electrical appliance
it is necessary to terminate the use immediately, the problem is
reported to the seller and act upon the instructions given.You can contact our customer service every working day from 8h to 20h and Saturday from 08h to 15: 30h, to the email: [email protected]

The consumer's legal rights are regulated by the Consumer Protection Act
A consumer is a physical person who supplies goods or services for the
purpose of the market which are not intended for his business or other
commercial activities (Article 5, Paragraph 1, Item 1 of the Consumer
Protection Act). Customers who use the camera for business purposes
or other commercial activities are not considered as consumers,
and are not subject to the Law onConsumer protection. The duration of liability for conformity is 24 months, starting from the date of purchase. The 24-month period applies exclusively to
consumers which electrical appliance is used for purposes other than
business purpose or other commercial activity.
Customers who are not subject to the consumer protection law are
provided a 12 month warranty.

Procedure in case of non-conformity of electrical appliance

In case of non-conformity, contact the seller
when the product is purchased, with the product purchased and with
proof ofshopping. The person in charge of receipt of complaints will
conduct the procedure processing of complaints in accordance with the
procedure prescribed by law. The seller is obliged to immediately,
without delay, and at the latest within 8 (eight) days from the receipt
of the complaint, in writing or electronically answer the consumer to the
declared complaint. Seller Response The customer's complaint must
contain the decision whether to accept it complaint, consumer demand
statement and a specific proposal and deadline to deal with complaints.
The deadline can not be longer than 15 days, or 30 days for technical
goods and furniture, from the date of submission complaints. If the seller
is not able for objective reasons to meet the consumer's request within
the agreed time limit, he is obliged to to inform the consumer about
the extension of the deadline for resolving the complaint specify the
deadline in which it will be solved, as well as to obtain its consent, which is obliged to record in the record of received complaints.
Extension of the deadline for resolving complaints is possible only once.

Goods conform to the contract:

-If it corresponds to the description given by the seller and if it has the
characteristics of the goods which the seller has shown to the consumer
as a sample or model; -If it has the properties necessary for the particular
use for which the consumer is acquires, which was known to the seller
or it must have been known at the time of the conclusion of the contract;

-If it has the properties necessary for the regular use of goods of the
same type;

-By quality and function, it corresponds to what is normal for goods of
the same kind and what the consumer can reasonably expect from
given the nature of the goods and public promises of special properties
goods provided by the seller, manufacturer or their representative,
especially if the promise is made by ad or on the packaging of goods.

RIGHTS ON ADVERTISING DO NOT APPLY INTO THE NEXT CASES:

-Ukoliko se kupac nije pridržavao tehnickog uputstva o upotrebi
i uputstva o održavanju ureaja.

-If the buyer did not comply with the technical instructions on use
and instructions on maintaining the device.

-If an authorized service finds that the customer is incompetent and
careless treated the product.

-If the product was serviced by an unauthorized person.

-In case of damage caused by electric shock, lightning strike,
natural disasters, etc.

-The right to reclamation does not apply to graphite brushes, bearings,
lamps, knives, batteries, cables, or all
supplies.

-The right to reclamation does not apply to graphite brushes, bearings,
lamps, knives, batteries, cables, or all
supplies.

-If the consumer uses an electrical appliance for business purposes or
others commercial activities, the right to complaint based on
the lack of visibility is not recognized. These buyers are provided by the
manufacturer warranty within 12 months from the moment of purchase
of the product.

-A authorized service will check whether the electrical appliance is used
for business purposes or other commercial activities.

ONLINE ORDERS

By registering on our website and logging on to your
You get the option of Online ordering of products
from our sales range.

HOW TO RECEIVE?

Select the desired item from the product menu and click on
button Send. After the first ordered item, it is formed
an order that remains active until you're done with
ordering. You can interrupt at any time
ordering and continue for several days, because it will be active
order to be open.

When ordering items, there is a possibility
review the current order status, where you can
Follow the quantity of ordered products, as well as the total
amount of order. After selecting all the items you are interested in,
With the current order, click the Finish and Order button.
Then you will be able to check and edit
Your information, if there have been some changes
(the address to which the shipment is sent, the contact
telephone). Too, you will be able to choose the delivery
method and payment method. Your order will then be automatically forwarded
our sales department, which will be timely
contact, to verify all details.

CONTACT SUPPORT

For all questions and diculties in ordering you can
contact our sales department at:

email: [email protected] ( 8:00h do 16:00h )

SHOP LOCATIONS


 

MONTENEGRO

A-Cosmetics Professional 1

Podgorica | Radoja Dakića 17

Business hours: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 059 080

 

A-Cosmetics Professional 2

Podgorica | Bratstva i jedinstva 31

Business hours: 08:00 – 21:00

Mob:  +382 68 039 080

 

A-Cosmetics Professional

Budva | Rozino b.b.

Business hours: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 389 080

 

A-Cosmetics Professional

Herceg Novi | Save Ilića 18

Business hours: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 019 080

 

A-Exclusive Cosmetics

Budva | TQ Plaza

Business hours: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 079 080

 

Urban Pro Cosmetics

Bar | Jovana STojanovića F-1

Business hours: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 858 101