u1923

PRODAJNI OBJEKTI


CRNA GORA

A-Cosmetics Professional 1

Podgorica | Radoja Dakića 17

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 059 080

 

A-Cosmetics Professional 2

Podgorica | Bratstva i jedinstva 31

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob:  +382 68 039 080

 

A-Cosmetics Professional

Budva | Rozino b.b.

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 389 080

 

A-Cosmetics Professional

Herceg Novi | Save Ilića 18

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 019 080

 

A-Exclusive Cosmetics

Budva | TQ Plaza

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 079 080

 

Urban Pro Cosmetics

Bar | Jovana STojanovića F-1

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 858 101

ONLINE PORUDŽBINE

Uđite na proizvod koji želite naručiti i kliknite na dugme namijenjeno za dodavanje proizvoda u korpu. Tada se formira lista na koju možete dodati još proizcoda ili ukloniti iste. U svakom trenutku je možete mijenjati i obrisati.

Nakon što ste upotpunili Vašu listu sa porudžbinama, kliknite na dugme namijenjeno za zaključivanje porudžbine. Tada ćete potvrditi i Vašu adresu i način plaćanja. Vaša porudžbina biće proslijeđena našem Online timu koji će Vas vrlo brzo kontaktirati.

KONTAKT PODRŠKA

[email protected] ( 8:00h do 16:00h )

SERVIS I REKLAMACIJE

Ukoliko se desi problem u radu bilo kog električnog aparata, neophodno je da ga ne koristite do prijave kvara prodavce gdje je aparat kupljen i nakon toga postupiti po savjetima prodavca. Zakonska prava potrošaca su regulisana Zakonom o zaštiti potrošača Potrošac je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti (Član 5. Stav 1. Tačka 1. Zakona o zaštiti potrošaca). Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošacem, i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošaca. Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 mjeseca, počev od dana kupovine. Period od 24 mjeseca važi isključivo za potrošace koji električni aparat koriste za svrhe koje nisu namijenjene poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošaca pruža se proizvođačka garancija u trajanju od 12 meseci.

Procedura u slučaju nesaobraznosti električnog aparata

U slučaju nesaobraznosti potrebno je obratiti se prodavcu kod koga je proizvod kupljen, sa kupljenim proizvodom i sa dokazom o kupovini. Lice zaduženo za prijem reklamacija će sprovesti postupak obrade reklamacije poštujuci Zakonom propisanu proceduru. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošacu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošaca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošaca i konkretan prijedlog i rok za rješavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i namještaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtijevu potrošaca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavijesti potrošača i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Roba je saobrazna ugovoru:

-Ukoliko odgovara opisu prodavca i ima svojstva koje je prikazao isti.

-Ukoliko ima svojstva neophodna za upotrebu potrošača i bila je poznata prodavcu u vrijeme zaključivanja ugovora.

-Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

-Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošac može osnovano da očekuje.

PRAVA NA REKLAMACIJU NE VAŽE U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

-Ukoliko se kupac nije pridržavao pravila o upotrebi i održavanju

-Ukoliko se utvrdi da je kupac koristio artikal na nepravilan način

-Ukoliko je proizvod ranije servsirao neki drugi serviser bez ovlašženja.

-U slučaju oštecenja nastalih strujnim udarom, udarom groma, elementarnim nepogodama i sl.

-Pravo na reklamaciju se ne odnosi na sav potrošni materijal.

-U garanciju ne ulaze oštecenja nastala nakon isporuke potrošaču, a koja su nastala krivicom korisnika.

-Ukoliko potrošac električni aparat koristi u poslovne svrhe ili druge komercijalne djelatnosti. Ovim kupcima se pruža proizvođacka garancija u roku od 12 meseci od trenutka kupovine proizvoda.

Reklamacije se mogu prijaviti putem mail: [email protected]

PROFIL

Da biste napravili profil na našem sajtu, morate se prethodno regstrovati sa važećom email adresom i lozinkom koji prethodno nisu korišteni na sajtu. Nakon registrovanja potrebno je da se ulogujete. Logovanje se vrši u vrhu sajta gdje ukucavate mejl i lozinku. Nakon toga možete Vaš profil popuniti sa važećim adresama stanovanja zbog potencijalnih porudžbina.

Registracijom i logovanjem dobijate:

-Mogućnost online naručivanje robe

- Mogućnost promjene prethodno unijetih podataka

PRETRAGA PROIZVODA

Pretraga proizvoda vrši se u polju Search ili Pretraga koje se nalazi u vrhu sajta. Pretraga se vrši kucanjem naziva, dijela naziva ili šifre proizvoda.

PREGLED PROIZVODA

Svi proizvodi podijeljeni su po glavnim kategorijama, dok su glavne kategorije podijeljene na podkategorije. Iste se mogu vidjeti na početnoj strani sajta. Za detaljniji prikaz proizvoda, veću sliku ili opis proizvoda, kliknuti na isti ili na sliku istog. Nakon toga u dnu možete pogledati i proizvode slične prethodno odabranom.

 

TEHNIČKA PODRŠKA

RAČUNARSKI UREĐAJI

Sajt urbanprocosmetics.com vidljiv je putem svih račumarskih uređaja ( kompjuter, tablet, telefon itd. ), kao i putem svi opertvnih sistema ( Windows, Mac OS, Linux itd. )

WEB PRETRAŽIVAČI

Sajt urbanprocosmetics.com  moguće je pronaći putem svih zvaničnih i regularnih web pretraživača kao što su: Google, Mozilla Firefox, Opera itd. To možete uraditi ukucavanjem kompletnog linka ili ključnih riječi.

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA

Lični podaci koje proslijedite web sajtu urbanprocosmetics.com , prilikom Registracije u svrhu pristupa Cjenovnicima i Online porudžbinama, bćce tretirani u skladu sa dokumentom o privatnosti na mreži. Da bismo uspješno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporucimo željenu robu, kao i da Vas obavijestimo o trenutnom statusu porudžbine. U naše ime obavezujemo se da cemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o korisnicima, odnosno kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Urban Pro Cosmetics odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđujemo trećim licima. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i poručivanje. COOKIES Sajt urbanprocosmetics.com koristi Cookies. Kao što je to uobičajeno na svim Internet sajtovima za registraciju je neophodno da vaš Internet browser podržava rad sa Cookies. Cookies su standardno uključeni na vćcini programa za pretraživanje interneta. Cookies su male datoteke koje se skladište na kompjuteru korisnika u svrhu olakšavanja navigacije po sajtu i personalizovanja usluge koja mu je predložena. Da biste imali koristi od skupa funkcija koje se nalaze na sajtu, preporučuje se da podesite browser tako da prihvata cookies. Cookies sa sajta ne sadrže podatke koji omogućavaju da vas identifkuju, i osmišljeni su tako da ih samo URBAN PRO COSMETICS može koristiti. Cookie je tekstualni fajl koji je smješten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookies ne mogu biti korišceni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookies su jedinstveno dodeljeni Vama i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Osnovna svrha cookies-a je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme prilikom posjete našem web sajtu

SAGLASNOST I PROMJENE USLOVA

Korišcenje našeg web sajta podrazumijeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišcenja. URBAN PRO COSMETICS zadržava sva prava da mijenja i dopunjava Uslove korišcenja, po pitanju usklađivanja sa novim regulatornim ili zakonodavnim merama i smatraće se prihvaćenim od strane korisnika bez ikakvih rezervi. URBAN PRO COSMETICS može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Uslovi su obavezujući za svakog korisnika i smatra se da je svaki korisnik upoznat sa istim.

VAŠ PROFIL

Ukoliko koristite urbanprocosmetics.com odgovorni ste za održavanje i povjerljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišcenjem urbanprocosmetics.com sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem profilu i sa vašom lozinkom. Zadržavamo pravo da odbijemo pružanje usluga, ukinemo nalog ili otkažemo porudžbinu, ukoliko ustanovimo da su prekršeni Uslovi korišcenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije na www.urbanprocosmetics.com ćemo koristiti radi realizacije porudžbine i uspostavljanja poslovnog kontakta i nećemo ih koristiti u druge svrhe ili ih na bilo koji način proslijediti ili prodati trećim licima.

KORIŠĆENJE SADRŽAJA SA SAJTA

Urban Pro Cosmetics se trudi da sav sadržaj na sajtu uključujući slike, naslove, opise i kompletan bilo kakav sadržaj bude validan, tačan i precizan. U slučaju tehničkih grešaka, grešaka proizvođača ili trećeg lica, Urban Pro Cosmetics ne garantuje stoprocentnu tačnost istih. Iz istih razloga Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornost za netačnost bilo kojih podataka na sajtu.

PRISTUP

URBAN PRO COSMETICS se trudi da svim korisnicima registrovanim ili ne , omogući neprekidan pristup sajtu. Usled programskih i administratorskih promjena na sajtu moguće je da rad sajta bude onemugućen. Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornsot za nemogućnost pristupa sajtu iz bilo kog razloga. Bilo kakva upotreba sajta ili sadržaja sa istog je na vlastitu odgovornost korisnika i Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju je prouzrokovalo pravilno ili nepravilno korišćenje sajta.

LINKOVI KOJI SU POSTAVLJENI NA SAJT

Svi linkovi na našem sajtu koji su vezane sa proizvođače su tu da olakšaju protok informacija o tim proizvodima. Urbran Pro Cosmetics nema uticaj na sadržaj linkova ne preuzima bilo kakavu odgovornost za problem nastao korišćenjem sadržaja sa pomenutih linkova.

UPOTREBA SAVJETA SA SAJTA

Sav saržaj sa sajta bilo da su u pitanju uputstva za korišćenje sajta, uputstva za korišćenje proizvida korsnik eksploatiše na sopstvenu odgovornost i Urban Pro Cosmetics nije odgovoran za bilo kakve posledice. Cjelokupan sadržaj sa sajta nije dozvoljeno kopirati , prilagođavati drugim sadržajima, prevoditi i bilo koja druga radnja izvan sajta Urban Pro Cosmetics. Urban Pro Cosmetics nije odgovoran za posledice nastale upotrebom sadržaja sa sajta.

POVJERLJIVI PODACI

MATERIJALI KOJE PROSLEĐUJE KORISNIK

Urban Pro Cosmetics ne želi od Vas da prima bilo kakve povjerljive podatke. U slučaju da sajtu ili bilo kakvim drugi načinom dođu u naš posjed, oni se neće smatrati povjerljivim i kao takve će naši zaposleni moći da ih korsite u sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Ovo ne važi za vaše lične podatke koje korisitite za pristup sajtu i online porudžbine, koje će biti zaštićene i nedostupne bilo kome izuzev naših zaposlenih.

LIČNI PODACI KORISNIKA

Svi lični podaci koje korstite za pristup sajtu biće tretirani po zakonima o privatnsoti.  Korisnik ima pravo da mijenja svoje podatke po potrebi.

Online podrška: [email protected]

Korisnik je u obavezi da sajtu Urban Pro Cosmetics pruži sve tačne i istinite informacije. Samim tim slažete se sa svim pravilima o korišćenju bilo kog segmenta sajta. Urban Pro Cosmetics ne snosi odgovornost za posledice nastale unošenjem pogrešnih informacija na sajtu.

Slažete se da ne koristite web sajt tako da kršite lokalne, državne i međunarodne zakone i druge zakonske dokumente. Slažete se da se ne predstavljate imenom neke osobe ili entiteta ili na drugi način lažno predstavljate svoju povezanost sa osobom ili entitetom. Zabranjeno je da utičete ili ometate rad web sajta, servera ili mreža povezanih sa web sajtom. Slažete se da ne koristite programe za data mining, robote i slične metode za prikupljanje ili ekstradikciju podataka sa web sajta. Zabranjeno je da pokušate da neovlašceno pristupite bilo kom dijelu web sajta ili bilo kog drugog naloga, računarskog sistema ili mreža povezanih sa web sajtom, tako što hakujete, kradete lozinke ili ga zloupotrebljavate na bilo koji drugi način.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 

www.urbanprocosmetics.com ima autorska prava na sve sadržaje sajta. Web sajt predstavlja zaštićeno autorsko djelo prema zakonu o intelektualnoj svojini. Kopiranje i korišćenje sadržaja na web sajtu za druge svrhe je zabranjeno. Takođe  korisniku je zabranjeno bilo kakvo drugo raspolaganje sajtom, bez prethodne pisane dozvole vlasnika autorskih prava. Dozvoljena je samo upotreba web sajta u informativne svrhe, prema i u skladu sa Uslovima korišćenja. URBAN PRO COSMETICS ima sva prava i posebne dozvole za korišćenje i objavljivanje sadržaja na web sajtu www.urbanprocosmetics.com.

Svako neovlašćeno korišćenje sajta ili bilo kog djela sadržaja sa istog podložno je tužbi.

OSNOVNA NAČELA

Ukoliko želite da pristupite ovom sajtu u obavezi ste da budete upoznati sa svim pravilima korišćenja istog. Urban Pro Comsetics ne preuzima odogvornost za posledice nastale nepoznavanjem bilo kog segmenta rada sajta. U slučaju da ne želite biti upoznati sa pravilima, molimo da ne pristupate istom. Pristupanjem bilo kom dijelu web sajta, smatra se da korisnici prihvataju korišcenje sadržaja ovog web sajta, isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost i da su upoznati sa dolje navedenim uslovima korišcenja:
-Načela
- Intelektualna svojina
- Podaci
- Materijali koje prosleđuje korisnik
- Korišćenje sadržaja sa sajta
- Politika privatnosti

OSNOVNA NAČELA

Ukoliko želite da pristupite ovom sajtu u obavezi ste da budete upoznati sa svim pravilima korišćenja istog. Urban Pro Comsetics ne preuzima odogvornost za posledice nastale nepoznavanjem bilo kog segmenta rada sajta. U slučaju da ne želite biti upoznati sa pravilima, molimo da ne pristupate istom. Pristupanjem bilo kom dijelu web sajta, smatra se da korisnici prihvataju korišcenje sadržaja ovog web sajta, isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost i da su upoznati sa dolje navedenim uslovima korišcenja:
-Načela
- Intelektualna svojina
- Podaci
- Materijali koje prosleđuje korisnik
- Korišćenje sadržaja sa sajta
- Politika privatnosti

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

 

www.urbanprocosmetics.com ima autorska prava na sve sadržaje sajta. Web sajt predstavlja zaštićeno autorsko djelo prema zakonu o intelektualnoj svojini. Kopiranje i korišćenje sadržaja na web sajtu za druge svrhe je zabranjeno. Takođe  korisniku je zabranjeno bilo kakvo drugo raspolaganje sajtom, bez prethodne pisane dozvole vlasnika autorskih prava. Dozvoljena je samo upotreba web sajta u informativne svrhe, prema i u skladu sa Uslovima korišćenja. URBAN PRO COSMETICS ima sva prava i posebne dozvole za korišćenje i objavljivanje sadržaja na web sajtu www.urbanprocosmetics.com.

Svako neovlašćeno korišćenje sajta ili bilo kog djela sadržaja sa istog podložno je tužbi.

LIČNI PODACI KORISNIKA

Svi lični podaci koje korstite za pristup sajtu biće tretirani po zakonima o privatnsoti.  Korisnik ima pravo da mijenja svoje podatke po potrebi.

Online podrška: [email protected]

Korisnik je u obavezi da sajtu Urban Pro Cosmetics pruži sve tačne i istinite informacije. Samim tim slažete se sa svim pravilima o korišćenju bilo kog segmenta sajta. Urban Pro Cosmetics ne snosi odgovornost za posledice nastale unošenjem pogrešnih informacija na sajtu.

Slažete se da ne koristite web sajt tako da kršite lokalne, državne i međunarodne zakone i druge zakonske dokumente. Slažete se da se ne predstavljate imenom neke osobe ili entiteta ili na drugi način lažno predstavljate svoju povezanost sa osobom ili entitetom. Zabranjeno je da utičete ili ometate rad web sajta, servera ili mreža povezanih sa web sajtom. Slažete se da ne koristite programe za data mining, robote i slične metode za prikupljanje ili ekstradikciju podataka sa web sajta. Zabranjeno je da pokušate da neovlašceno pristupite bilo kom dijelu web sajta ili bilo kog drugog naloga, računarskog sistema ili mreža povezanih sa web sajtom, tako što hakujete, kradete lozinke ili ga zloupotrebljavate na bilo koji drugi način.

POVJERLJIVI PODACI

MATERIJALI KOJE PROSLEĐUJE KORISNIK

Urban Pro Cosmetics ne želi od Vas da prima bilo kakve povjerljive podatke. U slučaju da sajtu ili bilo kakvim drugi načinom dođu u naš posjed, oni se neće smatrati povjerljivim i kao takve će naši zaposleni moći da ih korsite u sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Ovo ne važi za vaše lične podatke koje korisitite za pristup sajtu i online porudžbine, koje će biti zaštićene i nedostupne bilo kome izuzev naših zaposlenih.

KORIŠĆENJE SADRŽAJA SA SAJTA

Urban Pro Cosmetics se trudi da sav sadržaj na sajtu uključujući slike, naslove, opise i kompletan bilo kakav sadržaj bude validan, tačan i precizan. U slučaju tehničkih grešaka, grešaka proizvođača ili trećeg lica, Urban Pro Cosmetics ne garantuje stoprocentnu tačnost istih. Iz istih razloga Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornost za netačnost bilo kojih podataka na sajtu.

PRISTUP

URBAN PRO COSMETICS se trudi da svim korisnicima registrovanim ili ne , omogući neprekidan pristup sajtu. Usled programskih i administratorskih promjena na sajtu moguće je da rad sajta bude onemugućen. Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornsot za nemogućnost pristupa sajtu iz bilo kog razloga. Bilo kakva upotreba sajta ili sadržaja sa istog je na vlastitu odgovornost korisnika i Urban Pro Cosmetics ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju je prouzrokovalo pravilno ili nepravilno korišćenje sajta.

LINKOVI KOJI SU POSTAVLJENI NA SAJT

Svi linkovi na našem sajtu koji su vezane sa proizvođače su tu da olakšaju protok informacija o tim proizvodima. Urbran Pro Cosmetics nema uticaj na sadržaj linkova ne preuzima bilo kakavu odgovornost za problem nastao korišćenjem sadržaja sa pomenutih linkova.

UPOTREBA SAVJETA SA SAJTA

Sav saržaj sa sajta bilo da su u pitanju uputstva za korišćenje sajta, uputstva za korišćenje proizvida korsnik eksploatiše na sopstvenu odgovornost i Urban Pro Cosmetics nije odgovoran za bilo kakve posledice. Cjelokupan sadržaj sa sajta nije dozvoljeno kopirati , prilagođavati drugim sadržajima, prevoditi i bilo koja druga radnja izvan sajta Urban Pro Cosmetics. Urban Pro Cosmetics nije odgovoran za posledice nastale upotrebom sadržaja sa sajta.

POLITIKA PRIVATNOSTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA

Lični podaci koje proslijedite web sajtu urbanprocosmetics.com , prilikom Registracije u svrhu pristupa Cjenovnicima i Online porudžbinama, bćce tretirani u skladu sa dokumentom o privatnosti na mreži. Da bismo uspješno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporucimo željenu robu, kao i da Vas obavijestimo o trenutnom statusu porudžbine. U naše ime obavezujemo se da cemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o korisnicima, odnosno kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Urban Pro Cosmetics odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđujemo trećim licima. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje i poručivanje. COOKIES Sajt urbanprocosmetics.com koristi Cookies. Kao što je to uobičajeno na svim Internet sajtovima za registraciju je neophodno da vaš Internet browser podržava rad sa Cookies. Cookies su standardno uključeni na vćcini programa za pretraživanje interneta. Cookies su male datoteke koje se skladište na kompjuteru korisnika u svrhu olakšavanja navigacije po sajtu i personalizovanja usluge koja mu je predložena. Da biste imali koristi od skupa funkcija koje se nalaze na sajtu, preporučuje se da podesite browser tako da prihvata cookies. Cookies sa sajta ne sadrže podatke koji omogućavaju da vas identifkuju, i osmišljeni su tako da ih samo URBAN PRO COSMETICS može koristiti. Cookie je tekstualni fajl koji je smješten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookies ne mogu biti korišceni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookies su jedinstveno dodeljeni Vama i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Osnovna svrha cookies-a je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme prilikom posjete našem web sajtu

SAGLASNOST I PROMJENE USLOVA

Korišcenje našeg web sajta podrazumijeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišcenja. URBAN PRO COSMETICS zadržava sva prava da mijenja i dopunjava Uslove korišcenja, po pitanju usklađivanja sa novim regulatornim ili zakonodavnim merama i smatraće se prihvaćenim od strane korisnika bez ikakvih rezervi. URBAN PRO COSMETICS može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Uslovi su obavezujući za svakog korisnika i smatra se da je svaki korisnik upoznat sa istim.

VAŠ PROFIL

Ukoliko koristite urbanprocosmetics.com odgovorni ste za održavanje i povjerljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišcenjem urbanprocosmetics.com sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem profilu i sa vašom lozinkom. Zadržavamo pravo da odbijemo pružanje usluga, ukinemo nalog ili otkažemo porudžbinu, ukoliko ustanovimo da su prekršeni Uslovi korišcenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije na www.urbanprocosmetics.com ćemo koristiti radi realizacije porudžbine i uspostavljanja poslovnog kontakta i nećemo ih koristiti u druge svrhe ili ih na bilo koji način proslijediti ili prodati trećim licima.

TEHNIČKA PODRŠKA

RAČUNARSKI UREĐAJI

Sajt urbanprocosmetics.com vidljiv je putem svih račumarskih uređaja ( kompjuter, tablet, telefon itd. ), kao i putem svi opertvnih sistema ( Windows, Mac OS, Linux itd. )

WEB PRETRAŽIVAČI

Sajt urbanprocosmetics.com  moguće je pronaći putem svih zvaničnih i regularnih web pretraživača kao što su: Google, Mozilla Firefox, Opera itd. To možete uraditi ukucavanjem kompletnog linka ili ključnih riječi.

PREGLED PROIZVODA

Svi proizvodi podijeljeni su po glavnim kategorijama, dok su glavne kategorije podijeljene na podkategorije. Iste se mogu vidjeti na početnoj strani sajta. Za detaljniji prikaz proizvoda, veću sliku ili opis proizvoda, kliknuti na isti ili na sliku istog. Nakon toga u dnu možete pogledati i proizvode slične prethodno odabranom.

 

PRETRAGA PROIZVODA

Pretraga proizvoda vrši se u polju Search ili Pretraga koje se nalazi u vrhu sajta. Pretraga se vrši kucanjem naziva, dijela naziva ili šifre proizvoda.

PROFIL

Da biste napravili profil na našem sajtu, morate se prethodno regstrovati sa važećom email adresom i lozinkom koji prethodno nisu korišteni na sajtu. Nakon registrovanja potrebno je da se ulogujete. Logovanje se vrši u vrhu sajta gdje ukucavate mejl i lozinku. Nakon toga možete Vaš profil popuniti sa važećim adresama stanovanja zbog potencijalnih porudžbina.

Registracijom i logovanjem dobijate:

-Mogućnost online naručivanje robe

- Mogućnost promjene prethodno unijetih podataka

SERVIS I REKLAMACIJE

Ukoliko se desi problem u radu bilo kog električnog aparata, neophodno je da ga ne koristite do prijave kvara prodavce gdje je aparat kupljen i nakon toga postupiti po savjetima prodavca. Zakonska prava potrošaca su regulisana Zakonom o zaštiti potrošača Potrošac je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti (Član 5. Stav 1. Tačka 1. Zakona o zaštiti potrošaca). Kupci koji aparat koriste u poslovne svrhe ili druge komercijalne delatnosti ne smatraju se potrošacem, i ne podležu Zakonu o zaštiti potrošaca. Period trajanja odgovornosti za saobraznost je 24 mjeseca, počev od dana kupovine. Period od 24 mjeseca važi isključivo za potrošace koji električni aparat koriste za svrhe koje nisu namijenjene poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošaca pruža se proizvođačka garancija u trajanju od 12 meseci.

Procedura u slučaju nesaobraznosti električnog aparata

U slučaju nesaobraznosti potrebno je obratiti se prodavcu kod koga je proizvod kupljen, sa kupljenim proizvodom i sa dokazom o kupovini. Lice zaduženo za prijem reklamacija će sprovesti postupak obrade reklamacije poštujuci Zakonom propisanu proceduru. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošacu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošaca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošaca i konkretan prijedlog i rok za rješavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i namještaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtijevu potrošaca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavijesti potrošača i navede rok u kome će je riješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Roba je saobrazna ugovoru:

-Ukoliko odgovara opisu prodavca i ima svojstva koje je prikazao isti.

-Ukoliko ima svojstva neophodna za upotrebu potrošača i bila je poznata prodavcu u vrijeme zaključivanja ugovora.

-Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

-Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošac može osnovano da očekuje.

PRAVA NA REKLAMACIJU NE VAŽE U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

-Ukoliko se kupac nije pridržavao pravila o upotrebi i održavanju

-Ukoliko se utvrdi da je kupac koristio artikal na nepravilan način

-Ukoliko je proizvod ranije servsirao neki drugi serviser bez ovlašženja.

-U slučaju oštecenja nastalih strujnim udarom, udarom groma, elementarnim nepogodama i sl.

-Pravo na reklamaciju se ne odnosi na sav potrošni materijal.

-U garanciju ne ulaze oštecenja nastala nakon isporuke potrošaču, a koja su nastala krivicom korisnika.

-Ukoliko potrošac električni aparat koristi u poslovne svrhe ili druge komercijalne djelatnosti. Ovim kupcima se pruža proizvođacka garancija u roku od 12 meseci od trenutka kupovine proizvoda.

Reklamacije se mogu prijaviti putem mail: [email protected]

ONLINE PORUDŽBINE

Uđite na proizvod koji želite naručiti i kliknite na dugme namijenjeno za dodavanje proizvoda u korpu. Tada se formira lista na koju možete dodati još proizcoda ili ukloniti iste. U svakom trenutku je možete mijenjati i obrisati.

Nakon što ste upotpunili Vašu listu sa porudžbinama, kliknite na dugme namijenjeno za zaključivanje porudžbine. Tada ćete potvrditi i Vašu adresu i način plaćanja. Vaša porudžbina biće proslijeđena našem Online timu koji će Vas vrlo brzo kontaktirati.

KONTAKT PODRŠKA

[email protected] ( 8:00h do 16:00h )

PRODAJNI OBJEKTI


CRNA GORA

A-Cosmetics Professional 1

Podgorica | Radoja Dakića 17

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 059 080

 

A-Cosmetics Professional 2

Podgorica | Bratstva i jedinstva 31

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob:  +382 68 039 080

 

A-Cosmetics Professional

Budva | Rozino b.b.

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 389 080

 

A-Cosmetics Professional

Herceg Novi | Save Ilića 18

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 019 080

 

A-Exclusive Cosmetics

Budva | TQ Plaza

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 079 080

 

Urban Pro Cosmetics

Bar | Jovana STojanovića F-1

Radno vrijeme: 08:00 – 21:00

Mob: +382 68 858 101